Ombygning af hus fra 60'erne

Sted: Espergærde
Areal: 240 m2
Stadie: Under opførelse

3 generationer på samme matrikel.

Projektet, der er beliggende i smukke omgivelser i Espergærde, er både en større ombygning af et eksisterende hus fra 60´erne, og en ny tilbygning. Bygherres ønske er at leve 3 generationer på samme matrikel. De ønsker at kunne leve tæt, men i 2 separate boliger.
Derfor består bygningen af 2 forskudte bygningskroppe, der tilsammen skaber en helhed. Forskydningen skaber ligeledes forskellige uderum og zoner, hvor nogle er fællesarealer og andre relaterer sig mere til den enkelte bolig.

Tilbygningen opføres som en sort træbygning, og for at få et ensartet og sammenhængende udtryk efterisoleres og beklædes den eksisterende gasbetonbygning også med sort træ.


Husets originale anatomi er respekteret og har haft en afgørende betydning for dels den nye planløsning, som indordner sig efter det modulære princip huset originalt er tegnet med, men også for det visuelle udtryk. Bygningstypologien er bevaret og huset står med sit oprindelige tagprofil med med ny tagbeklædning.