Sommerhus

Sted: Arresø
Areal: 160 m2
Faser: Skitseprojekt

I Nordsjælland, midt i skoven mellem ege- og fyrretræer, opføres et nyt Fritidshus. Det essentielle for huset er nærhed og tæthed til naturen. De arkitektonisk valg er derfor taget med baggrund i dette, så kig, placering og organisering af funktioner, hele tiden forholder sig til naturen.

Husets farver og materialer er valgt, så de harmonerer med det omkring værende miljø. Det varmebehandlede træ på facaden og Sedum taget, afspejler skovens farver og stemmer samtidig overens med de omkringliggende huses materialer, der generelt fremstår i jordfarver og med græstørv eller serum på tagfladen.

Stue, køkken og opholdsrum er placeret mod sydvest. Store glaspartier, sørger for at der kan åbnes helt op fra opholdsrummet til terrasse området. Udover hovedhuset er der en mindre bygning indeholdende et orangeri i sammenhæng med en carport.