Tegnestuen

Tegnestuen skaber stedsspecifik arkitektur, hvor funktionalitet, holdbarhed, bygbarhed, bæredygtighed og rumlighed er helt essentielt.

Dette gøres ved at lytte til jer som bygherre, prioritere og sortere i jeres drømme og behov, samt skabe overblik. Dialogen er derfor et elementært redskab i skabelsen af et velfungerende samarbejde. 

Ved at analyserer stedet for jeres projekt og gennem en engageret og passioneret proces, arbejdes der frem til den bedste løsning. Materialer, kontraster, lysforhold og detaljer er virkemidler, der skaber indlevende og levende rumforhold. Desuden er kunsten og naturen med til at inspirere, give form, sanselighed og stoflighed i projekterne. 

Tegnestuen fokuserer på udførelse af sommerhuse, enfamiliehuse, landejendomme, byhuse, lejligheder, samt mindre boligbebyggelser og har stor erfaring med såvel nybyggeri, som om- og tilbygninger. 

Kontakt mig gerne for et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan spore os ind på netop jeres opgave. Tegnestuen holder til på landet nærmere bestemt i Malling syd for Aarhus men tegner projekter over hele landet.

Læs meget mere her
Vol. Magazine #68 

Processen

Indledende møde

Indledningsvis afholdes et møde hvor de eksisterende forhold besigtiges. Jeres ønsker, behov og forventninger drøftes og sammen får vi afstemt rammerne for det kommende projekt. Efter første møde, vil det være muligt at afgøre, hvilke af de følgende faser der er relevante i netop jeres projekt. 

Fase 1 - Skitseprojektet  

Skitseprojektet er den første bearbejdning af jeres ønsker, idéer og behov. Under skitsefasen vil der foregå en kontinuerlig dialog med jer, for at sikre at alle jeres ønsker og behov bliver hørt og medtaget i projektet. Samtidig kommer vi hele tiden med vores input til projektet, så projektet bliver så og sige ”skræddersyet” til jer. Vi forventer at afholde 2-3 møder i fasen og fremsender materiale efter behov undervejs.

Fase 2 - Myndighedsprojekt 

Myndighedsprojektet udføres på grundlag af skitseprojektet og indeholder udførlige tegninger, samt udførlig ansøgning for indsendelse til kommunen for at opnå en byggetilladelse. Mål, overordnede konstruktive principper mm angives så projektet følger gældende lovgivning og lokalplaner. I visse tilfælde kan det her være nødvendigt, at tilknytte en ingeniør eller landmåler, da nogle kommuner stiller krav til f.eks. statiske beregninger eller terrænforhold. 

Fase 3 - Designprojekt

Designprojektet udarbejdes ligeledes på baggrund af skitseprojektet. Der fastlægges endelige materialevalg, samt produktoversigt. Vi kan ligeledes fungerer som designkonsulenter på projektet og kan medtages til diverse produkt forhandlere hvis det ønskes.

Fase 4 - Detailprojekt/Projektering

Detailprojektet udarbejdes på grundlag af det godkendte skitse- og myndighedsprojekt og et evt. designprojekt. Projektet gennem tegnes i denne fase til brug for entreprenør/håndværkere. På tegningerne fastlægges, målsættes og beskrives byggeriets konstruktioner, isoleringstykkelser, væg- gulv- og loft opbygning, overflader og materialer. Detailprojektet udarbejdes i et veletableret samarbejde med vores freelance bygningskonstruktører der har indgående erfaring i denne disciplin. Ingeniører og andre special rådgivere, leverer et særskilt projektmateriale, så der skal derfor i denne fase påregnes udgifter til ingeniør samt evt. geotekniker og landinspektør, hvis dette arbejde ikke er pågået i myndigheds fasen.

Copyright