FoZ Arkitekter


Vi skaber stedsspecifik arkitektur, hvor funktionalitet, holdbarhed, bygbarhed, bæredygtighed og rumlighed er helt essentielt.

Dette gør vi ved at lytte til jer som bygherre, prioritere og sortere i jeres drømme og behov, samt skabe overblik. Dialogen er derfor et elementært redskab i skabelsen af et velfungerende samarbejde mellem os og jer. 

Vi analyserer stedet for jeres projekt og gennem en engageret og passioneret proces, arbejder vi os frem til den bedste løsning. Materialer, kontraster, lysforhold og detaljer er virkemidler, der skaber indlevende og levende rumforhold. Desuden er kunsten og naturen med til at inspirere, give form, sanselighed og stoflighed i vores arbejder. 

Tegnestuen fokuserer på udførelse af sommerhuse, enfamiliehuse, landejendomme, byhuse, lejligheder, samt mindre boligbebyggelser og har stor erfaring med såvel nybyggeri, om- og tilbygninger. 

Teamet, FoZ Arkitekter, har tilsammen mere end 25 års erfaring inden for kompetenceområdet, boliger.


Kontakt os gerne for et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan spore os ind på netop jeres opgave.

Proces


Opstartsmøde

Indledningsvis afholdes et opstartsmøde hvor de eksisterende forhold besigtiges. Jeres ønsker, behov og forventninger drøftes og sammen får vi afstemt rammerne for det kommende projekt. Efter første møde, vil det være muligt at afgøre, hvilke af de følgende faser der er relevante i netop jeres projekt. 


Fase 1 - Skitseprojektet  

Skitseprojektet er den første bearbejdning af jeres ønsker, idéer og behov. Under skitsefasen vil der foregå en kontinuerlig dialog med jer. I fasen forventer vi at afholde 2-3 møder og fremsender materiale efter behov undervejs. Skitseprojektet indeholder plantegninger, snit, facader, samt 3d visualiseringer. Tegningerne suppleres med relevante illustrationer og referencebilleder, der underbygger projektets hovedidé. 


Fase 2 - Myndighedsprojekt 

I denne fase udarbejdes der tegninger til indsendelse til den pågældende kommune. Her skal tegningerne godkendes og på baggrund af dem, får man en byggetilladelse. I visse tilfælde kan det her være nødvendigt, at tilknytte en ingeniør eller landmåler, da nogle kommuner stiller krav til f.eks. statiske beregninger eller terrænforhold. 


Fase 3 - Designprojekt 

Der udarbejdes i denne fase en designmanual som indeholder udvalgte rum tegninger, der suppleres med relevante beskrivelser med forslag til valg af materialer og produkter. 


Fase 4 - Projektering

Detail projektet bliver udarbejdet tegninger på baggrund af det godkendte myndighedsprojekt og designmanualen. På tegningerne fastlægges byggeriets primære konstruktion, overflader og materialer. Detail projektet udarbejdes i et veletableret samarbejde med eksterne bygningskonstruktører, ingeniører og andre special rådgivere, som leverer et særskilt projektmateriale.


Faserne kan tilvælges frit og alt efter behov.

Kundeanmeldelse

Efter utallige egne plantegninger besluttede vi at få hjælp af en arkitekt til vores husprojekt.
Vi valgte FoZ Arkitekter, Tina Zaber da hendes tidligere projekter faldt i vores smag.
Fra første møde på grunden har vi oplevet en meget stor indlevelse for projektet og en rigtig god sparring i forhold til vores drømme og idéer. Der har været et godt modspil og konstruktiv snak om idéer og muligheder. Vi oplever Tina Zaber som meget ærlig og reel, vi har følt os hørt og at der blev taget rigtig god tid til os. Da vi blev præsenteret for første udkast havde hun virkelig ramt plet i forhold til vores ønsker, drømme og muligheder. Vi har ikke et øjeblik fortrudt at vi valgte at få hjælp af Tina Zaber - og vi kan klart anbefale hende.

Gitte Kunnerup og Christian B. Jørgensen

CV Tina Zaber
Arkitekt og indehaver


Uddannelse: 

Arkitekt Cand. Arc. Arkitektskolen i Aarhus, 2000 
Byggetekniker, Aarhus Tech, 1992


Kompetencer: 

Fagspeciale boliger. 
Bygherrekontakt og myndighedskontakt.
Projektudvikling og projektledelse. 
Skitsering og projektering.


Erfaring:

FoZ Arkitekter, Indehaver, 2019-nu
Skovhus arkitekter/Norconsult, Designansvarlig/projektleder, 2016-2019
Zaber, horses, living & architecture, Indehaver, 2008-2016
Arkitema architects, skitserende og projekterende arkitekt, 2004-2008
Arkitektskolen i Aarhus, Ekstern timelærer, 2003
Za Sch arkitekter, Partner og indehaver arkitekt, 2002-2004
SHL architects, skitserende og projekterende arkitekt, 2000-2002