Proces

Tegnestuen fokuserer på udførelse af sommerhuse, enfamiliehuse, samt landejendomme og har stor erfaring med såvel nybyggeri som gennemgribende ombygninger og tilbygninger.

Kontakt mig gerne for et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan spore os ind på netop jeres opgave. Tegnestuen holder til på landet nærmere bestemt i Malling, syd for Aarhus men tegner projekter over hele landet.

Indledende møde

Indledningsvis afholdes et møde hvor de eksisterende forhold besigtiges. Jeres ønsker, behov og forventninger drøftes og sammen får vi afstemt rammerne for det kommende projekt. Efter første møde, vil det være muligt at afgøre, hvilke af de følgende faser der er relevante i netop jeres projekt.

Fase 1 - Skitseprojektet 

Skitseprojektet er den første bearbejdning af jeres ønsker, idéer og behov. Under skitsefasen har vi en kontinuerlig dialog, for at sikre at alle jeres ønsker og behov bliver hørt og medtaget i projektet. Ved at analyserer stedet for jeres projekt og gennem en engageret og passioneret proces, arbejdes vi os frem til den bedste løsning. Materialer, kontraster, lysforhold og detaljer er virkemidler der skaber indlevende og levende rum, som visualiseres. Desuden er naturen med til at inspirere, give form, sanselighed og stoflighed i projektet. Projektet bliver så og sige ”skræddersyet” til jer og jeres grund. Der afholdes 2-3 møder i fasen og der fremsendes materiale efter behov undervejs

Fase 2 - Myndighedsprojekt 

Myndighedsprojektet udføres på grundlag af skitseprojektet og indeholder udførlige tegninger, samt udførlig ansøgning for indsendelse til kommunen for at opnå en byggetilladelse. Mål, overordnede konstruktive principper med mere angives så projektet følger gældende lovgivning og lokalplaner. I visse tilfælde kan det her være nødvendigt, at tilknytte en ingeniør eller landmåler, da nogle kommuner stiller krav til f.eks. statiske beregninger eller terrænforhold.

Fase 3 - Designprojekt

Designprojektet udarbejdes ligeledes på baggrund af skitseprojektet. Her fastlægges endelige materialevalg, samt produktoversigt. Jeg kan ligeledes fungerer som designkonsulent på projektet og kan medtages til diverse produktforhandlere hvis det ønskes.

Fase 4 - Detailprojekt/Projektering

Detailprojektet udarbejdes på grundlag af det godkendte skitse- og myndighedsprojekt og et evt. designprojekt. Projektet gennem tegnes i denne fase til brug for entreprenør/håndværkere. På tegningerne fastlægges, målsættes og beskrives byggeriets konstruktioner, isoleringstykkelser, væg- gulv- og loft opbygning, overflader og materialer. Detailprojektet udarbejdes i et veletableret samarbejde med bygningskonstruktør Nicolaj Riis Abrahamsen fra NR Tegnestue, der har indgående erfaring i denne disciplin. Ingeniører og andre special rådgivere, leverer et særskilt projektmateriale, så der skal derfor i denne fase påregnes udgifter til ingeniør samt geotekniker og landinspektør.


Artikel publiceret i Vol. Magasin #68

N A T U R E N    E R   M I T   H E L L I G E   R U M

Tekst: Morten Buckhøj


Naturen spiller en helt afgørende rolle når arkitekt Tina Zaber, FoZ Arkitekter, arbejder. Det gælder både omgivelserne - hvad enten de huse hun tegner, ligger tæt på skov, strand, eng eller vand - og de materialer hun anvender.  Det er meget ofte træ, fordi træ som materiale, helt naturligt glider ind i den omkringliggende natur.

 - Naturen er vigtig for mig, den er mit ’hellige rum’, siger arkitekten, som for omkring tre år siden etablerede sin egen tegnestue, FoZ Arkitekter, i Malling udenfor Aarhus. Forud for det har Tina Zaber haft en lang karriere siden hun blev uddannet i 2000.

Fordi tegnestuen endnu er så ung, så har hun stadig til gode at se et af sine huse stå helt færdigt og indflytningsklart, men hun har en meget god fornemmelse af hvordan de færdige projekter kommer til at se ud, for hun går meget op i at skabe helt naturtro visualiseringer, som ved hjælp af teknologiens magi bringer hendes tegninger til live.

I arbejdsprocessen er mødet med kunden en væsentlig faktor.

 - Jeg gør meget ud af at ’mærke’ de mennesker, jeg tegner for, og prøver hele tiden at skabe kundens ’sted’. Det er meget vigtigt for mig, at der en kemi mellem os, og at jeg kan mærke dem, og de drømme, de har for deres hus. Ofte er der tale om par, som kan være meget forskellige, og hvor den ene måske er meget talende og tydelig omkring ønsker, mens den anden er mere tilbageholdende. Her forsøger jeg altid at komme tæt på dem og deres personlighed for at nå frem til ideer, som måske fremstår usagte. Menneskene og det sted de vil bygge, er to parametre, der skal kunne mødes, siger Tina Zaber.

Funktionalitet

Tina Zaber arbejder ofte med fem grundelementer i sit arbejde. Et af dem er ’funktionalitet’.

- Det betyder, at det man bygger, ikke kun skal være til øjet. Familien skal kunne fungere i huset. Det er små lavpraktiske ting, som jeg prøver at læse ud af de personers personlighed, der skal bo der. Rum og løsninger, der er tegnet til den enkelte families særlige behov.

Holdbarhed

Tina Zaber foretrækker materialer, der kan holde, og er derfor ikke stor tilhænger af beton, som hurtigt bliver grimt. Hun foretrækker at arbejde med træ eller mursten, der kan tåle at ’stå ude’ i naturen i al slags vind og vejr. Her udfordrer hun jævnligt sine kunder til at vælge bedre materialer, bedre maling, en bedre træsort og så videre, og lader ikke bare stå til.

Bygbarhed

Helt tilbage fra 1992 har Tina Zaber en uddannelse som byggetekniker, som kommer hende til gavn, når hun tegner nye huse. Hun har en klar filosofi om, at de huse hun tegner, skal kunne bygges.

- Jeg laver ikke huse, der er svære at bygge. Det er ikke nødvendigvis meget dyre huse, og de er som regel teknisk enkle. Det kan ikke nytte noget, at håndværkerne står og ikke ved hvordan de skal løse opgaven, siger hun.

Bæredygtighed

- Man kan altså ikke lave noget i dag, hvor der ikke er tænkt bæredygtighed ind i projektet. Det handler i høj grad om materialer; om det er naturmaterialer og hvordan materialerne er skabt. Træ giver et stort plus på bæredygtighed fordi det opbygger CO2 mens det vokser, mens mursten skal brændes i store ovne, men til gengæld holder de rigtigt længe. Jeg tænker meget over hvor materialerne kommer fra. Giver det for eksempel mening at benytte granit fra Kina? Allerhelst ville jeg benytte materialer udelukkende fra Danmark, men det kan naturligvis ikke altid lade sig gøre. Bæredygtighed indgår altid i samtalen med kunden, men uanset hvad, så kommer alle til at bygge bæredygtigt i dag, siger Tina Zaber.

Rummelighed

Begrebet ’rummelighed’ griber Tina Zaber lidt filosofisk an, for det handler om mere end blot en fysisk rummelighed i forhold til et rums størrelse. Det handler meget om vinkler, om små detaljer, som at et loft løftes en smule, om lysindfald, og om hvad man kigger ud på, og hvordan en særlig udsigt indrammes og gøres levende.

- Sidder man på en terrasse og kigger ud over et hav, så er der noget udefinérbart ved det, men hvis man skaber noget, der rammer udsigten ind, så skaber man en højere grad af rummelighed. Det kan være ved at udsigten brydes af træer, eller at der er bjerge – som vi jo godt nok ikke har i Danmark. Jeg er heldig, at det ofte er skønne naturgrunde jeg har at arbejde med, og jeg sætter mig altid dybt ind i stedet jeg skal tegne et hus til.

Projekter

De to projekter, der fremhæves i Tina Zabers visualiseringer i forbindelse med denne artikel, er henholdsvis et hus i Solrød syd for København og et hus i Malling ved Aarhus, hvor Tina Zaber selv bor. Fælles for de to projekter er at de udføres i træ.

Huset i Solrød er et enfamilieshus på en grund, hvor der tidligere lå et sommerhus. Familien ønskede et helårshus, og sommerhuset var desværre i en stand, der ikke gjorde det rentabelt at ombygge. Tina Zaber har implementeret mange af de idéer, der lå i det oprindelige hus, men har skabt et helt andet og mere moderne facadeudtryk i træ.

Projektet i Malling er ligeledes et enfamilieshus til en ung familie i et nybyggerkvarter. Her er der tænkt i forskellige zoner, som familien kan benytte både fælles og adskilt, med køkkenet centralt placeret i midten. Familien tænker bæredygtigt og har ønsket huset opført i så meget træ som overhovedet muligt i lyse, nordiske farver. Også haven indgår i projektet og kommer til at fremstå som en lille eng med høj grad af biodiversitet.